top of page

Els tallers de la mice - Los talleres de la mice

ANCLA1

De moment només podem oferir-los en el territori de la Comunitat Valenciana, esperem que en pròximes edicions de la MiCe puguem oferir-lo a tot el territori estatal.

Totes les activitats que proposa la mice són sempre gratuïtes per a l'alumnat, personal docent, centre educatiu i Associacions de mares i pares.

La MiCe juntament amb la fundació FULL (Fundació pel Llibre i la Lectura) us oferim la realització de tallers en els centres escolars per a realitzar Book-Tràiler. Aquests tallers van dirigits a alumnat d'Infantil, Primària, Secundària, Batxillerat, Cicles Formatius i Formació permanent d'adults.

Us proposem també la realització de curtmetratges amb la tècnica d'animació Stop Motion. Aquesta tècnica es du a terme amb plastilina o altres materials, figures de Llec, ninots, figures retallades de cartolina, etc. que mitjançant la tècnica de fotograma a fotograma dota de moviment als personals i escenaris.

També la MiCe us proposem la realització de Tallers de Drons i Robòtica, dirigits a alumnat de 5è i 6è Primària, Secundària, Batxillerat, Cicles Formatius i Formació permanent d'adults, on aprendran el seu ús, muntatge i programació i com rodar un curt amb ells.

Enguany com a novetat farem tallers de curtmetratges de fins a 8 minuts., dirigits a la reivindicació de la cultura, festes, oficis, patrimoni, fets significatius, paisatges de l'entorn més immediat del centre educatiu: el municipi, usant els mitjans audiovisuals per al seu estudi i difusió.

Els nostres tècnics i personal de producció compliran totes les mesures sanitàries de protecció o qualsevol altra mesura que recomani el responsable del centre o personal docent present.

ANCLA2

De momento solo podemos ofrecerlos en el territorio de la Comunidad Valenciana, esperamos que en próximas ediciones de la MiCe podamos ofrecerlo a todo el territorio estatal.

Todas las actividades que propone la mice son siempre gratuitas para el alumnado, personal docente, centro educativo y Asociaciones de padres y madres.

La MiCe junto con la fundación FULL (Fundació pel Llibre i la Lectura) os ofrecemos la realización de talleres en los centros escolares para realizar Book-Tráiler. Estos talleres van dirigidos a alumnado de Infantil, Primaria, Secundaria, Bachillerato, Ciclos Formativos y Formación permanente de adultos.

Os proponemos también la realización de cortometrajes con la técnica de animación Stop Motion. Esta técnica se realiza con plastilina u otros materiales, figural de lego, muñecos, recortable de cartulina, etc. que mediante la técnica de fotograma a fotograma dota de movimiento a los personales y escenarios.

También la MiCe os proponemos la realización de Talleres de Drones y Robótica, dirigidos a alumnado de 5º y 6º Primaria, Secundaria, Bachillerato, Ciclos Formativos y Formación permanente de adultos, donde aprenderán su uso, montaje y programación y como rodar un corto con ellos.

Este año como novedad realizaremos talleres de grabación de cortometrajes de hasta 8 minutos., dirigidos a la puesta en valor de la cultura, fiestas, oficios, patrimonio, hechos significativos, paisajes del entorno más inmediato  del centro educativo: el municipio, usando los medios audiovisuales para su estudio y difusión.

Nuestros técnicos y personal de producción cumplirán todas las medidas sanitarias de protección o cualquier otra medida que proponga el responsable del centro o personal docente presente.

ANCLA3
bottom of page