top of page

Dibuixant la mice - Dibujando la mice - Drawing the mice

ANCLA1

El festival mice (Mostra Internacional de Cinema Educatiu), com a esdeveniment multiplicador de tota l'activitat del projecte anual de la mice, pretén ser la pantalla gran dels treballs realitzats per l'alumnat de centres educatius, associacions, tallers... mostrant l'aprenentatge en l'escriptura i lectura d'imatges.

    

Dividit en grans seccions competitives, amb diverses categories i apartats, per a donar cabuda a la major quantitat possible dels treballs audiovisuals que es realitzen en entorns educatius, o de manera professional, dirigits al món de la infància i la joventut.

    

Com a festival d'àmbit internacional compta amb jurats internacionals per a totes les seccions que jutjaran en sales de proyecció una selecció dels treballs presentats a concurs. Com la duració d'aquestes projeccions les hem de limitar de temps perquè els jurats no es cansen, i per a augmentar el numere de treballs seleccionats, les pel·lícules només es podran presentar a una secció, categoria i apartat. Una pel·lícula es podrà presentar a diverses seccions sempre que la seua V.O. siga en llengües diferents.

    

Aquestes seccions són:

  • MICE INTERNATIONAL: per a produccions audiovisuals realitzats en qualsevol part del món i en qualsevol idioma. Han de subtitular-se en anglés, castellà o valencià.

  • MICE VALÈNCIA: per a produccions audiovisuals realitzades en entorns educatius del territori valencià, en llenguatge original preferiblement serà el valencià.

  • MICE ESTATAL: per a produccions audiovisuals realitzades en entorns educatius de l'Estat espanyol, el llenguatge original pot ser en qualsevol idioma parlat o escrit, siga oficial, cooficial o no dins del territori nacional.

    

La mice col·labora amb la AICCV i la AICE (Associació d'Implantats Coclears de la Comunitat Valenciana i Estatal) amb la pretensió de fer la mice mes inclusiva, acostar el món audiovisual a les persones amb problemes auditius. Per això també té les seccions competitives:

  • MICE ACCESSIBLE VALÈNCIA-AICCV: per a produccions audiovisuals presentades a la secció mice valència sense diàlegs o amb subtítols en el seu idioma original. Si compleix un d'aquests dos requisits automàticament serà inscrita en aquesta categoria.

  • MICE ACCESSIBLE ESTATAL-AICE: per a produccions audiovisuals presentades a la secció mice estatal sense diàlegs o amb subtítols en el seu idioma original. Si compleix un d'aquests dos requisits automàticament serà inscrita en aquesta categoria.

    

Clicant sobre els botons de dalt pots accedir a cada secció, a les seues bases i al seu formulari d'inscripció.
Esperem que vulgues participar en el festival mice, la vostra mice... gràcies.

ANCLA2

El festival mice (Muestra Internacional de Cine Educativo), como acontecimiento multiplicador de toda la actividad del proyecto anual de la mice, pretende ser la gran pantalla de los trabajos realizadas por el alumnado de centros educativos, asociaciones, talleres mostrando el aprendizaje en la escritura y lectura de imágenes.

    

Lo hemos dividido en grandes secciones competitivas, con varias categorías y apartados, para dar cabida a la mayor cantidad posible de los trabajos audiovisuales que se realizan en entornos educativos, o de manera profesional, dirigidos al mundo de la infancia y la juventud.

    

Como festival de ámbito internacional cuenta con jurados internacionales para todas las secciones que juzgarán en salas de proyección una selección de los trabajos presentados a concurso. Como la duración de estas proyecciones las tenemos que limitar de tiempo para que los jurados no se cansen, y para aumentar el numero de trabajos seleccionados, las películas solo se podrán presentar a una sección, categoría y apartado. Una película se podrá presentar a varias secciones siempre que su V.O. sea en lenguas distintas.

    

Estas secciones son:

  • MICE INTERNATIONAL: para producciones audiovisuales realizados en cualquier parte del mundo y en cualquier idioma.  Han de subtitularse en inglés, castellano o valenciano.

  • MICE VALÈNCIA: para producciones audiovisuales realizadas en entornos educativos del territorio valenciano, en lenguaje original preferiblemente será el valenciano.

  • MICE ESTATAL: para producciones audiovisuales realizadas en entornos educativos del Estado español, el lenguaje original puede ser en cualquier idioma hablado o escrito, sea oficial, cooficial o no dentro del territorio nacional.

    

La mice colabora con la AICCV y la AICE (Asociación de Implantados Cocleares de la Comunidad Valenciana y Estatal) con la pretensión de hacer la mice mas inclusiva, acercar el mundo audiovisual a las personas con problemas auditivos. Por eso también tiene las secciones competitivas:

  • MICE ACCESSIBLE VALÈNCIA-AICCV: para producciones audiovisuales presentadas a la sección mice valència sin diálogos o con subtítulos en su idioma original. Si cumple uno de estos dos requisitos automáticamente será inscrita en esta categoría.

  • MICE ACCESIBLE ESTATAL-AICE: para producciones audiovisuales presentadas a la sección mice estatal sin diálogos o con subtítulos en su idioma original. Si cumple uno de estos dos requisitos automáticamente será inscrita en esta categoría.

    

Clicando sobre los botones de arriba puedes acceder a cada sección, a sus bases y a su formulario de inscripción.

Esperamos que quieras participar en el festival mice, vuestra mice gracias.

bottom of page