top of page
ANCLA1

Què és? Què pretenem?

 

Taller dirigit a alumnat 3r, 4t 5é i 6é de Primària, ESO, Batxillerat, Cicles formatius i FPA.

Un nou taller proposat per a la totalitat de l'alumnat de centres escolars no universitaris.

 

OBJECTIUS

Posar en valor la història, usos i costums, esdeveniments, festes, balls, jocs, treballs o paisatges del seu entorn més immediat.

Aprendre a investigar, a parlar i treure informació del present o passat a través de familiars, amics o personatges del seu municipi.

Contagiar i implicar familiars, amics, corporació municipal en la realització d'un treball, que comporta el fer pública la història del lloc on habiten.

Aprendre a escriure un relat temporal, si pot ser sota l'estructura de presentació, desenvolupament, conclusions i fi.

Relacionar-se amb el seu entorn d'una manera dinàmica i aprendre a valorar els que tenen al seu voltant.

Tot això desenvolupat sota la tutela del seu professorat i seguint les indicacions que li donaran els talleristes que realitzaran el taller.

 

 

 

ANCLA2

Què hem d'aportar?

Previ a l'inici del rodatge el professor encarregat de l'activitat o el centre escolar ha de subministrar un petit esquema de la idea de l'obra a realitzar perquè els talleristes puguen sol·licitar a l'Associació algun mitjà tècnic que no disposen.

Els talleristes aporten sempre tot el material tècnic necessari per a l'enregistrament del taller tant d'imatge com de so en directe.

 

Una vegada realitzat el taller en el centre educatiu el tallerista aporta els seus mitjans tècnics i programes per a l'edició del taller, enregistrament de banda sonora, etc.

El centre educatiu, i atès que aquest tipus de rodatges es realitzen en exteriors, amb la participació de persones alienes al centre educatiu, sol·licitant permisos, la col·laboració dels ajuntaments i el seu personal, deurà el centre educatiu organitzar totes aquestes fites de rodatge.

També haurà d'aportar al més aviat possible un esborrany de guió al tallerista i si és possible un storyboard de les escenes més importants per a poder organitzar els dies de rodatge i estructurar els mitjans, personatges i actors que han d'estar disponibles cada dia.

En el cas que s’usen vestits diferents dels habituals que porta l'alumnat, vestits típics, etc. el centre educatiu serà el responsable de proporcionar-los i fer-se càrrec del seu manteniment i cura.

ANCLA3

Com inscriure's?

 

Has d'emplenar el formulari d'inscripció (pots accedir directament al formulari clicant en el botó d'inscripció) i tindre les autoritzacions dels tutors legals de l'alumnat per a ús d'imatge (recorda't de clicar la tecla “ENVIAR” per a completar la inscripció).

Si t'equivoques ficant alguna dada, vols afegir més tallers, etc. pots entrar i editar la teua inscripció des del correu que automàticament t'envia el formulari indicant que la teua inscripció ha estat correcta.

Per cada tipus de taller (Book tráiler, Stop Motion, Robòtica, curtmetratges) s'ha d'emplenar una sol·licitud diferent.


Emplenar una sola inscripció per centre educatiu i tipus de taller.


Tenim places limitades (per qüestions econòmiques) per a realitzar tallers.

Enguany limitem també el nombre de tallers que es poden fer a un màxim de 1 tallers per grup.

És a dir, per exemple, si un centre escolar té dos grups de 4t (4tA i 4tB) pot fer un màxim de 2 tallers, 1 tallers en el grup 4tA i 1 tallers en 4tB, amb un màxim per etapa de 1 tallers per a infantil, 2 tallers per a primària, 2 tallers per a ESO, 2 tallers per a batxillerat, i 2 tallers per a cada nivell de CF amb un màxim de 2 curtmetratges per centre educatiu.

Si fem el taller haureu d'emplenar una fitxa que us enviarem amb les dades de centre educatiu, dia del taller, nombre d'alumnes, títol de l'obra, etc.

​Els nostres tècnics i personal de producció compliran totes les mesures sanitàries de protecció o qualsevol altra mesura que recomani el responsable del centre o personal docent present.

bottom of page