top of page

VOTACIÓ PREMIS DEL PÚBLIC
OBERT FINS Al 25 DE SETEMBRE DE 2022

Ja està obert el termini de votacions per als Premis del Público en totes les seccions de la mice.
Ací tens tots els canals on estan penjats els, vostres, treballs, pots accedir per a veure tots els treballs presentats a cada secció.
Si vols accedir directament a un, vostre, curt pots accedir pels llistats que estan més a baix.
RECORDA: cada visualització que youtube considere vàlida compta com un vot.
Les normes bàsiques de youtube són les següents:
-  Has de veure un mínim de temps el vídeo perquè considere que has vist el treball.
-  Entre dues visualitzacions seguides, havent entrat amb la mateixa adreça de correu, han de passar un mínim de 30 minuts, entre les dues, perquè les considere com a vàlides.

...SORT A TOTES I TOTS

VOTACIÓN PREMIOS DEL PÚBLICO
ABIERTO HASTA EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2022

Ya está abierto el plazo de votaciones para los Premios del Público en todas las secciones de la mice.
Aquí tienes todos los canales donde están colgados los, vuestros, trabajos, puedes acceder para ver todos los trabajos presentados a cada sección.
Si quieres acceder directamente a un, vuestro, corto puedes acceder por los listados que están más abajo.
RECUERDA: cada visualización que youtube considere válida cuenta como un voto.
Las normas básicas de youtube son las siguientes:
-  Has de ver un mínimo de tiempo el video para que considere que has visto el trabajo.
-  Entre dos visualizaciones seguidas, habiendo entrado con la misma dirección de correo, ha de pasar un minimo de 30 minutos, entre las dos, para que las considere como válidas.

...SUERTE A TODAS Y TODOS

canals per seccions de youtube  /  canales por secciones de youtube

llistats per seccions de youtube  /  listados por secciones de youtube

bottom of page