top of page

Ja tenim ací als membres dels jurats internacionals seleccionats per a la 10a mice.
Seran presents en les diverses projeccions de totes les seccions de la mice, en el MUVIM (l'1 i 2 d'octubre) i en L'OCTUBRE CENTRE DE CULTURA CONTEMPORÀNIA (el 2 d'octubre).
RECORDEU els assistents a les projeccions de les seccions oficials de "mice internacional" poden votar a la pel·lícula que més els agrade, actuant com a jurat del públic per a atorgar el "Premi del públic" en les diferents categories.

Ya tenemos aquí a los miembros de los jurados internacionales seleccionados para la 10ª mice.
Estarán presentes en las diversas proyecciones de todas las secciones de la mice, en el MUVIM (el 1 y 2 de octubre) y en EL OCTUBRE CENTRO DE CULTURA CONTEMPORÁNEA (el 2 de octubre).
RECORDAR los asistentes a las proyecciones de las secciones oficiales de "mice internacional" pueden votar a la película que más les guste, actuando como jurado del público para otorgar el "Premio del público" en las distintas categorías.

We already have here the members of the international juries selected for the 10th mice.
They will be present at the various screenings of all sections of the mice, at the MUVIM (October 1 and 2) and at THE OCTOBER CENTER OF CONTEMPORARY CULTURE (October 2).
REMEMBER those attending the screenings of the official sections of "mice internacional" can vote for the film they like the most, acting as a jury of the public to award the "Audience Award" in the different categories.

bottom of page