Inscripció i Bases de les Seccions
Inscripción y Bases de las Secciones
Registration and Rules of the Sections

​mice international

Per a curtmetratges de qualsevol país i en qualsevol idioma. Amb dues grans seccions:


PROFESSIONAL/ADULTS: Curtmetratges realitzats per professionals o adults dirigits a la infància i joventut. amb les categories:

A-1 Curtmetratges d’Animació
A-2 Curtmetratges de Ficció


REALITZADES PER JOVES: Curtmetratges d’animació, ficció, video clips, documentals, ... realitzats per xiquets, xiquetes i joves, amb les categorias:

B-1 Curtmetratges realitzats per alumnat d’Educació Infantil i Primària fins a 12 anys
B-2 Curtmetratges realitzats per alumnat d’Educació Secundària, Batxillerat i Cicles Formatius fins a 18 anys
B-3 Curtmetratges realitzats per alumnat d’Educació Cicles Formatius i Universitària fins a 24 anys.

** Totes les pel·lícules han d'estar subtitulades en qualsevol d'aquests tres idiomes oficials de la mice (anglés, castellà o valencià).

Si resulta seleccionada hauran d'enviar-nos una còpia en Alta Qualitat, neta de subtítols i amb els subtítols en un arxiu independent en qualsevol dels idiomes oficials de la mice i en qualsevol format d'arxiu de subtitulat (.srt, .ass, .doc, .docx, .txt....) que porte els temps de subtitulat d'inici i final corresponents als diàlegs de la còpia enviada.